Friday, September 5, 2008

Poloha obce Vyšný Hrušov

Vyšný Hrušov je obec na východe Slovenska vo výške196 metrov nad morom, nachádzajúca sa v Ondavskej vrchovine, v údolí rieky Udavy, vlievajúcej sa do Laborca. Michal Jenčík, dlhoročný učiteľ a kronikár obce Vyšný Hrušov, v roku 1951 opísal obec Vyšný Hrušov takto:

„Obec Vyšný Hrušov leží pri hradskej z Humenného do Papína. Vzdialenosť v kilometroch od Humenného činí na severovýchod 11 km. Obec sa začína od mostu na hradskej od potôčka Hrušovka. Pri šiestom kilometri, pri Michalovi Kaščákovi, hradská sa rozdeľuje: jedna sa odchyľuje na západ a vedie do Maškoviec. Druhá je obecná cesta, ktorá cez mlynský potok vedie do poľa. Obec je na rovine, medzi lesnatými kopcami. Pozdĺž hradskej stoja domy. Cez obec tečie mlynský potok, ktorý poháňa vodný mlyn Juraja Vitkoviča už od roku 1885.

Pohľad na vstup do obce v 60. rokoch 20. storočia.

V čase Rakúsko-Uhorska, teda do roku 1918, obec v rámci vtedajšieho členenia patrila do Zemplínskej župy, ktorá bola rozdelená na 11 okresov. Vyšný Hrušov patril do Humenského okresu. Dnes patrí Vyšný Hrušov do Humenského okresu v Prešovskom kraji. Obec sa rozprestiera na ploche 1136 ha.

Vyšný Hrušov je v miernom podnebí. Prvé mrazy nastávajú v prvej polovici novembra, a posledné okolo 10. apríla. Silnejšie mrazy nastávajú koncom novembra. Koncom decembra pôda úplne zamŕza. Koncom marca zem rozmrzne, takže možno začať so siatim. Snežiť začína začiatkom decembra, prestáva koncom marca. Z histórie sú známe prípady, keď v zime napadal sneh bežne aj vyše 80 cm. Prvé búrky začínajú v máji. V lete podúva vetrík od juhu, pritom častejšie padá dážď. V zime fučí ostrý vietor od severu.

No comments: